jak otrzymać zaświadczenie o odbytym szkoleniu

jak otrzymać zaświadczenie oodbytym szkoleniu

Szkolenie w zakresie licencjonowanego przewozu osób TAXI, wymaga min 20h szkolenia.

Godziny naliczane są jako aktywny czas zalogowania do modułu szkoleniowego.

Program automatycznie wylogowuje podczas dłuższej nieaktywności.

Po zaliczeniu minimum 20h wysyłane jest zaświadczenie.

Zazwyczaj jest to czas od 5-7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia.

W wypadkach szczególnych może to nastąpić wcześniej – dzwoń tel +48 510-616-834

* nie należy mylić ustawowego czasu trwania szkolenia z pełnym przygotowaniem do egzaminu.