Łódź – licencja taxi krok po kroku

Jak zostać taksówkarzem w Łodzi.

Zacznijmy od listy czynności jakie musimy wykonać by wyjechać na miasto w pojeździe jako licencjonowany TaxiDriver.

Na początek wszystkie informacje jakie publikuje UM Łodzi na swych stronach oraz linki       KLIKNIJ TU

Egzamin osób zamierzających wykonywać krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze miasta Łodzi
Sposób załatwiania sprawy:Zainteresowany składa wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu ze znajomości przepisów w zakresie krajowego transportu drogowego osób taksówką osobiście lub przez osobę upoważnioną.Wymagane dokumenty: 1.     Kserokopia (oryginał do wglądu) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie krajowego transportu drogowego osób taksówką. 2.     W przypadku dokonania zapisu na egzamin przez pełnomocnika – stosowne upoważnienie. Termin załatwienia sprawy: W dniu złożenia kompletnego wniosku – gdy znany jest termin egzaminu. Gdy wniosek wpływa do organu w dniu, w którym nie jest wyznaczony termin egzaminu przez przewodniczącego komisji – do 30 dni. Opłata skarbowa: 17 złotych za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii Zwolnienia od powyższej opłaty dotyczą: §  dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisów, wypisów lub kopii poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów §  jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu Wpłaty należy dokonać na poniższe konto bankowe: GETIN Bank S.A.
08 1560 0013 2025 0305 5133 0016 Inne opłaty: Opłata za egzamin: 280 zł. Opłatę za egzamin uiszcza się przed przystąpieniem do egzaminu na poniższe konto bankowe Wydziału Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych, tytułem: „Opłata za egzamin TAXI”: GETIN Bank S.A.
08 1560 0013 2026 0000 0026 0018 Podstawa prawna: 1.     Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.), 2.     Uchwała nr LXXVIII/1633/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii miasta Łodzi oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 202). Tryb odwoławczy: Osobom, które ukończyły egzamin z wynikiem negatywnym, przysługuje prawo odwołania do Przewodniczącego Komisji lub Zastępcy Przewodniczącego Komisji. Odwołanie należy złożyć niezwłocznie po uzyskaniu informacji o negatywnym wyniku egzaminu. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dniu, a informacja o ostatecznej decyzji przekazywana jest zainteresowanemu niezwłocznie po jej podjęciu. Informacje dodatkowe: Egzaminy przeprowadzane są w siedzibie Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy w Departamencie Architektury i Rozwoju, al. Politechniki 32, sala 114). Wyniki egzaminu są ogłaszane w przeciągu 45 min. od jego zakończenia. Zaświadczenia potwierdzające ukończenie egzaminu z wynikiem pozytywnym są wydawane przez przedstawiciela komisji egzaminacyjnej bezpośrednio po ogłoszeniu wyników egzaminu, o ile możliwe jest w tym dniu ich podpisanie przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcę. Termin najbliższego egzaminu: 28 maja 2014 r. W budynku przy al. Politechniki 32, na parterze, mieści się Oddział GETIN Banku, w którym również można dokonywać wpłat za egzamin.

Zaczynamy, na początek…

– szkolenie w zakresie licencjonowanego przewozu osób taksówką osobową,

W Łodzi jest ono obowiązkowe, mimo zmian od 1-01-2014. Musisz ukończyć szkolenie w formie stacjonarnej to max kwota za takowe to 400 zł lub e-learning czyli przez Internet kwota max 220 zł.

Czas szkolenia to 20h ale to cyfra, realny czas potrzebny do przygotowania się do egzaminu oraz zapoznaniu się z treścią szkolenia to 30-40h. Jeśli ktoś potrzebuje kursu stacjonarnego … nie odwodzę od tego pomysłu ale uważam je za zbędne . W swojej firmie prowadzę kursantów za rękę przez całą drogę zdobywania licencji … czasem nawet później wspieram wiedza też, jeśli mają taką potrzebę. Ale do sedna. Mamy załatwioną sprawę szkolenia.

Po ukończonym szkoleniu otrzymujecie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Pozwala ono na zapisanie się na egzamin państwowy w UM Łodzi.

By zapisać się na egzamin należy pofatygować się do UM Łodzi osobiście z zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia, dowodem opłaty za egzamin oraz dowodem osobistym,

– otrzymujesz informacje o terminie oraz miejscu przeprowadzenia egzaminu.

Pamiętaj by koniecznie zaznajomić się z regulaminem egzaminowania !!!

Informacje dot. egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką.

Każdy, kto chce ubiegać się o licencję taksówkarza, winien wykazać się wiedzą z zakresu topografii miasta i prawnych zagadnień związanych z tym zawodem-szkolenie.

Teraz pozostaje mi tylko życzyć powodzenia na egzaminie.

Gdy zdasz egzamin, po kilku dniach możesz odebrać w UM zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z adnotacją o pozytywnym wyniku egzaminu – To ważny dokument  !!!

Teraz należy wykonać czynności które umożliwią odebranie licencji na przewóz osób taksówką na terenie miasta Łodzi.

Zaczniemy od przygotowania samochodu.

Zakładam że jesteś w posiadaniu samochodu, teraz opisze jakie dokumenty musisz mieć jeśli chodzi o prawo własności pojazdu.

leasing, kredyt – zgoda firmy

umowa użyczenia – wiele wzorów w Internecie znajdziesz

współwłasność – 2 lub więcej osób w dowodzie rejestracyjnym

własność – czyli osoba która jest jako właściciel w dowodzie rejestracyjnym będzie wykonywać transport drogowy,

Kolejną rzeczą jest fizyczne przygotowanie pojazdu i uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o przystosowaniu pojazdu do pracy jako TAXI

Pierwszą czynnością jest  montaż taxometru oraz kasy fiskalnej.

Wybór firmy należy do was, polecam informacje od taksówkarzy lub poszukiwania w Internecie.

Przykładowy zestaw ( kasa, taxometr, kogut ) to około 2 tyś zł. – Urząd Skarbowy zwraca część kwoty za pierwszą kasę.

Przy legalizacji taxometru należy wskazać korporację w której będziesz jeździł gdyz legalizacja wymaga ustawienia stawek w urządzeniu !!!

Taxometr musi być umieszczony w widocznym miejscu!!!

Po montażu i legalizacji należy się udać samochodem na przegląd na stacji diagnostycznej by potwierdzić montaz urządzeń.

Z dokumentacją ze stacji kontroli pojazdów udajesz się do UM wydział rejestracji pojazdów i dokonujesz  tak dla Ciebie ważnego wpisu do dowodu rejestracyjnego TAXI- który jest niezbędny do odbioru licencji.

Kolejną rzeczą jaka musisz wykonać jest uzyskanie zaświadczeń lekarskich

1/ medycyna pracy – czyli najzwyklejsze badania lekarskie jak do nowej pracy ,

2/ badania psychotechniczne – koszt to kolo 100 zł i wykonywane ,

I lekarzy mamy z głowy teraz czas na założenie działalności gospodarczej.

Wizyta w UM – zakładamy działalność

Jeśli szukasz nazwy – nie kombinuj i nie wydziwiaj , podstawową nazwa firmy jest Twoje imię i nazwisko !!!

Jeśli nie wiesz jak uzupełnić wniosek w każdym oddziale UM jest odpowiednia osoba która Ci pomoże krok po kroku go wypełnić.

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest kolejnym dokumentem potrzebnym do odbioru licencji.

We wniosku uzupełniamy dane osobowe , pojazdu, podpisujemy oświadczenia oraz wskazujemy pojazd.

Najważniejsze jest skompletowania załączników do wniosku.

Załączniki do wniosku:

1) kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia Uchwała nr LXXVIII/1633/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii miasta Łodzi oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 202).2)

3) oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców

4) oświadczenie przedsiębiorcy wykonującego osobiście transport drogowy

5) wykaz zawierający dane pojazdu zgłaszanego do licencji

6) kserokopia dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego wraz z adnotacją TAXI,

7) dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem (umowa użyczenia, najmu, dzierżawy lub leasingu, itp.),

8) potwierdzenie wniesienia opłat.

I chyba wszystko jasne J

Naklejka na przednią szybę – do naklejenia w prawym górnym rogu, od wewnątrz.

Teraz należy pomyśleć o uzbrojeniu pojazdu w naklejki z herbem miasta i nr boczny.

Nr boczny jest na identyfikatorze i takim się masz legitymować. Możesz je kupić w wymienionych firmach montujących osprzęt taxi ( tak samo jak naklejki cennik i informacja dla klienta ).

Naklejki korporacji otrzymuje się po podpisaniu umowy o współpracę z takową.

Jeśli czegoś nie rozumiesz pisz na adres biuro@wiu.com.pl lub dzwoń 510-616-834


Jak zostać taksówkarzem w Łodzi.

tagi: biznes, firma, FIRMA TAKSÓWKOWA, jak uzyskać licencję na taksówkę, jak zostać taksówkarzem, licencja na taksówkę, licencja taksówkarza, prawo jazdy, szkolenia na taksówkarza, taksówka, taksówkarz, taxi, transport drogowy, przewóz osób taxi, kurs, szkolenie, licencja, taxi, egzamin Kraków, egzamin Warszawa, egzamin Łódź, szkolenia z zakresu licencjonowanego przewozu osób taksówką,