Program szkolenia

Program szkolenia

Występuje jeden podstawowy program szkolenia oraz małe regionalne w nim zmiany( przykład Kraków, Łódź, Warszawa),
Wszystkie szkolenia są przygotowane zgodnie z wymaganiami ustawodawcy


program szkolenia KRAKÓW
Na szkoleniu zapoznajemy z niezbędnymi wiadomościami potrzebnymi do uzyskania licencji taxi. Przygotujemy teoretycznie do wykonywania zawodu taksówkarza.
Program szkolenia zakresie licencjonowanego przewozu osób taksówką
I. Zagadnienia z topografii 13 godz.
II. Przepisy prawa miejscowego 5 godz.
w tym

 1. Przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu taksówkami 2 godz.
 2. Ceny urzędowe, strefy cen ( stawki taryfowe ) 1 godz.
 3. Zewnętrzne i wewnętrzne oznakowanie taksówek, dodatkowe wyposażenie 2 godz.
  III. Udzielanie pierwszej pomocy medycznej 2 godz.
  Razem : 20 godz.
  Zaświadczenie:
  Po zakończonym kursie uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, uprawniające do przystąpienia do egzaminu przed komisją powołaną przez właściwy Urząd Miasta.
  oraz kilka lokalnych jak np w warszawie lub łodzi .

WARSZAWA
Program szkolenia:
Na szkoleniu zapoznajemy z niezbędnymi wiadomościami potrzebnymi do uzyskania licencji taxi. Przygotujemy teoretycznie do wykonywania zawodu taksówkarza.
Program szkolenia zakresie licencjonowanego przewozu osób taksówką
I. Zagadnienia z topografii 13 godz.
II. Przepisy prawa miejscowego 5 godz.
w tym

 1. Przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu taksówkami 2 godz.
 2. Ceny urzędowe, strefy cen ( stawki taryfowe ) 1 godz.
 3. Zewnętrzne i wewnętrzne oznakowanie taksówek, dodatkowe wyposażenie 2 godz.
  III. Udzielanie pierwszej pomocy medycznej 2 godz.
  Razem : 20 godz.

ŁÓDŹ
Program szkolenia:
Na szkoleniu zapoznajemy z niezbędnymi wiadomościami potrzebnymi do uzyskania licencji taxi. Przygotujemy teoretycznie do wykonywania zawodu taksówkarza.
Program szkolenia zakresie licencjonowanego przewozu osób taksówką
I. Zagadnienia z topografii miasta Łodzi 15 godz.
II. Przepisy prawa miejscowego 5 godz.
w tym

 1. Przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu taksówkami 2 godz.
 2. Ceny urzędowe, strefy cen ( stawki taryfowe ) 1 godz.
  III Zewnętrzne i wewnętrzne oznakowanie taksówek, dodatkowe wyposażenie 2 godz.
  Razem : 15 godz.